Špeciálne chránené oblasti


ŠPECIÁLNE OBLASTI OCHRANY

Osobitne chránené oblasti sú určené podľa smernice 79/409 / Cee a pozostávajú z území vhodných na rozšírenie a / alebo geografické umiestnenie na ochranu druhov vtákov uvedených v prílohe I k uvedenej smernici týkajúcej sa ochrany vtákov.

Všeobecný zoznam týchto oblastí sa nachádza v prílohe A - Špeciálne chránené územia určené podľa smernice Rady 79/409 / EHS k vyhláške z 3. apríla 2000 - Ministerstvo životného prostredia - Bežný dodatok č. 65 k OFICIÁLNEMU GAZETU 22-4-2000 - Všeobecná séria - č. 95


Video: Babies. First Words. FULL EPISODE. Netflix


Predchádzajúci Článok

Podmienky skleníkových múčnatok: Správa skleníkových múčnatok

Nasledujúci Článok

Zobák papagája (Clianthus puniceus)