Národný park Circeo


NÁRODNÝ PARK CIRCEO

Narodil sa výnosom z 25.1.1934 o súčasnom rozšírení asi 8484 hektárov, z ktorých 3260 vlastnilo štát, na ochranu rozsiahlej sústavy mokradí a nížinných lesov (Pontské močiare), prakticky neobývaných oblastí a útočiska fauny a flóry veľmi. bohatý a obzvlášť vzácny a ohrozený.

V roku 1975 bola rozšírená o brakické pobrežné jazerá Fogliano, Monaci a Caprolace, ktoré boli podľa Ramsarského dohovoru vyhlásené za mokrade s medzinárodnou hodnotou. V roku 1979 bol do parku zahrnutý aj ostrov Zannone.

Les Circeo bol kvôli vysokým hodnotám, ktoré ho charakterizujú, zaradený do biosférických rezervácií M.A.B. (človek a biosféra) UNESCO.

Jeho obhospodarovaním, hlavne územím parku, je poverený bývalý štátny podnik pre štátne lesy, ktorý zabezpečuje dohľad nad zamestnancami Štátneho lesníckeho zboru.


Video: Preview Circeo National Park Trail - 23 Agosto 2014 Sabaudia - muppets luca


Predchádzajúci Článok

Čakanka

Nasledujúci Článok

Posvätné rastliny