Ako prinavrátiť život ovocnému stromuWe are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

priviesť ovocný strom späť k životu. Vie, že pestujú rastlinu a strom zo semien až po zrelosť, a nie zo sadeníc alebo odrezkov. Vie teda, že na to, aby strom vyrástol, treba ho polievať a mať priestor na zakorenenie.

Takže aj nám rastú deti. Je čas ich zalievať, vychovávať, rásť a zakoreniť ich vo viere.

_Pestujte ich cestami Božieho Slova._

A tak ako Boh stvoril svet a vložil doň život a všetky jeho systémy a zákony, tak aj nám dal všetko, čo potrebujeme, aby sme duchovne prosperovali. Potrebujeme byť zakorenení v Božom Slove a rásť. A my sa musíme ďalej učiť z toho Slova a rásť a byť ním živení.

Tomuto účelu slúži Písmo, spisy Pavla, Petra a Jána, učenie cirkvi a písané rady prorokov. Starý zákon je plný praktických rád o všetkých aspektoch našej kresťanskej cesty. A musíme podľa toho žiť. Ale musíme sa tým aj učiť a rásť. Aj Nový zákon je plný múdrosti a poučenia. Hovorí nám všetko, čo potrebujeme vedieť, aby sme duchovne prežili a prosperovali v tomto aj budúcom živote.

_Božia milosť nám prinesie nový život._

Božia milosť už zregenerovala našu duchovnú bytosť a pripravuje nás na nový život. Regenerácia znamená, že sa z nás stávajú noví ľudia. Stávame sa novými Božími deťmi. Ten istý Boh, ktorý nám dal nový život vo svojom Synovi, Ježišovi Kristovi, nám dal nový život mocou svojho Ducha v Ježišovi Kristovi a skrze neho. Oslobodil nás z otroctva hriechu a smrti. Skrze neho sú nám odpustené hriechy. Vďaka nemu sme teraz mŕtvi hriechu, živí spravodlivosti a oživení Bohu. A naďalej nás robí na podobnú podobu svojmu Synovi, čo robí z milosti.

_Dal nám nový život._

Teraz žijeme novým a úžasným spôsobom. Žijeme v spoločenstve s Bohom a medzi sebou navzájom, v Kristovi a skrze moc Ducha Svätého. Sme povolaní byť svätí, ako je svätý Boh. Máme sa navzájom milovať, ako Kristus miloval nás a vydal seba samého za nás ako obetu zmierenia. Máme tiež slúžiť druhým a dať sa im k dispozícii, aby mohli duchovne rásť, keď budú žiť na svojom chodení s Bohom a vo svojich vzájomných vzťahoch.

Boh premenil naše životy na nový spôsob bytia. Staré spôsoby života sú preč. Starý život je teraz preč. Teraz sme úplne noví. Keď v nás žije jeho Duch, privádza nás do nových spôsobov myslenia, cítenia a života.

A keď budeme pokračovať v tomto novom živote, zistíme, že sa musíme neustále vzdelávať, pretože aj keď sa učíme a rastieme v našej ceste s Bohom, vždy nájdeme veci, ktorým stále nerozumieme, a skúsenosti, ktoré nemôžeme. Zdá sa, že nezvládam. Ale môžeme prísť k nášmu Bohu so svojimi chybami a zlyhaniami a on sa nimi neurazí, pretože náš Boh nie je Bohom hnevu alebo odsúdenia, ale Bohom milosti.

_Naďalej nás robí podobnými svojmu Synovi._

Keď nás Boh bude naďalej viesť k novým spôsobom myslenia, života a lásky, bude aj naďalej s nami, keď zápasíme s našimi hriechmi a zlyhaniami, nebude nás odsudzovať, ale bude nás naďalej milovať a odpúšťať nám. Zatiaľ čo starý spôsob života je preč, Boží spôsob života je stále prítomný a stále nový. Robí nás do samotnej podoby svojho Syna, ktorý sa „vyprázdnil tým, že prijal podobu služobníka“. V mene Ježiša, amen.

Skutočnosť, že my ako veriaci žijeme v ríši nového a odlišného života, umožňuje tak ľahko byť nahnevaný a kritický. Ale pravda, že my ako veriaci sme boli premenení zázrakom krvi na kríži, uľahčuje život v pokoji a odpustení. Pravdu, že sme noví v Kristovi, vpísal do našich sŕdc sám Boh. Keď žijeme v novom živote, nemôžeme skutočne pochopiť niektoré veci o Božej milosti a láske, pretože sú pre nás také nové. Nemôžeme pochopiť realitu toho, čo to znamená byť na novom a inom mieste, pretože sme tam ešte nikdy neboli. Takže musíme žiť na mieste, kde sa učíme, rastieme a snažíme sa porozumieť. A keďže sme noví, stále sa učíme a rastieme.

Je pre nás ľahké upadnúť do starých návykov myslenia a života. Zasekneme sa v spôsoboch, akými sme mysleli a žili. Zasekneme sa vo vzorcoch, ktoré nefungujú. V Jánovi 17:15 Ježiš hovorí: "Budú robiť, čo chcú, pretože nevedia, čo chcú." Máme veľkú túžbu vedieť, ako byť ako Ježiš. Chceme mať rovnaký vzťah s Bohom, aký má on s nami. Chceme byť schopní milovať ako Ježiš a žiť život ako Ježiš. Chceme Ježišov pokoj.

A tak pravda evanjelia vytvára veľké výzvy, pretože toto je realita, ktorá sa líši od toho, čo sme žili celý život. Je to nová, úžasná realita, ale je to nová a úžasná realita, ktorá si vyžaduje, aby sme rástli v mnohých rôznych oblastiach života. Nemôžeme byť tým, kým si myslíme, že sme, pretože sme boli premenení Ježišom a Duchom Svätým. Nemôžeme byť tými istými vecami, akými sme boli predtým, pretože sme sa radikálne zmenili.

V Efezanom 4:17–24 Pavol hovorí:

Nenechajte sa preto odradiť, keď sa k vám dostanú skúšky a výzvy. Nenecháme sa odradiť, keď trpíme alebo sa s nami zle zaobchádza, pretože vieme, že toto všetko a ešte viac sme dostali. V osobe Ježiša máte v skutočnosti veľký poklad. Boh všetkej milosti bude s tebou a bude nad tebou bdieť. Božia milosť sa na vás vyliala kvôli Kristovmu utrpeniu.

Vidíme to v Rimanom 8. To, čo tu robí apoštol Pavol, sa snaží vytvoriť nádej v ľuďoch uprostred života. Hovorí, že ľudia, ktorí poznajú milosť Božiu, majú nádej. Ľudia, ktorí poznajú Ježiša ako Spasiteľa a Pána, majú nádej. Môžu vytrvať v akejkoľvek skúške alebo výzve, ktorej čelia, pretože vedia, že už prekonal.

Nádej, rovnako ako život v kráľovstve, nie je myšlienka. Nie je to niečo teoretické, čo čítame v Biblii. Nádej je realita. Nie je to len nápad. Nádej je niečo, čo má zmysel tu a teraz. Keď Pavol v Rimanom 8:20 hovorí: „Vykúpil nás z kliatby zákona tým, že sa za nás stal kliatbou,“ hovorí o nádeji, ktorá je v našej budúcnosti. Pretože Kristus za nás urobil kliatbu, už nemusíme byť pod kliatbou. Existuje niečo, čo príde z budúcnosti. Paul nevidí budúcnosť, v ktorej niet nádeje. Vidí to v budúcnosti, v ktorej je nádej.

Ak máte pocit, že nemáte nádej, je to v poriadku. Ale ak nie, uniká vám niečo, čo je pravda. Len sa zamyslite nad týmto: V Ježišových časoch neexistovala nádej pre celý svet, okrem tých, ktorí v neho verili. To je to, o čo tu hovorí Pavol v Rimanom 8. My, ktorí veríme v Pána Ježiša, môžeme mať nádej, pretože je niečo, čo prichádza do budúcnosti, v ktorej uvidíme, o čom bola naša nádej. Takže nádej, ktorá vychádza


Pozri si video: Ivan Hričovský - Výsadba + tipy a triky


Predchádzajúci Článok

Pojmy súvisiace so záhradníctvom

Nasledujúci Článok

Metódy záhradnej terapie spája ľudí a rastliny v zdravotníctve